dAF 3600 SPACE CAB

DE NIEUWE "SPACE CAB" BIEDT CHAUFFEUR MEER RUIMTE EN COMFORT

DAF TRUCKS, MET EIGENSCHAPPEN ALS "CREATIVITEIT" EN "FLEXIBILITEIT" HOOG IN HET VAANDEL,IS ER WEDEROM IN GESLAAGD EEN BELANGRIJK DEEL VAN HAAR CABINEPROGRAMMA TE VERBETEREN EN TE VERNIEUWEN. HIERMEE WORDT OPNIEUW OP DUIDELIJKE WIJZE INHOUD GEGEVEN AAN HET VOORTDURENDE STREVEN VAN VAN DAF TRUCKS OM DE VRAAG VAN DE CHAUFFEUR EN HET AANBOD VAN DE PRODUCENT IN EEN GOEDE BALANS TE HOUDEN. MET DE INTRODUCTIE VAN DEZE NOVITEITEN OP DE SALON D' AUTOMOBILE TE PARIJS DIE VAN 4 TOT EN MET 13 OKTOBER 1984 WORDT GEHOUDEN,MAAKT DAF TRUCKS DUIDELIJK DAT DE VERDERE ONTWIKKELING EN OPTIMALISATIE VAN HET HUIDIGE PROGRAMMA NIET UIT HET OOG VERLOREN RAKEN TERWIJL ER HARD WORDT GEWERKT AAN GEHEEL NIEUW BEDRIJFSWAGENPROGRAMMA VOOR DE JAREN '90.

 

daf 3600 ati turbo intercooling demo 1984

SPECIALE VOERTUIGENFABRIEK BEWIJST FLEXIBILITEIT DOOR PRODUCTIE SPACE CAB

DE SPACE CAB ZAL WORDEN GEBOUWD IN DE SPECIALE VOETUIGENFABRIEK VAN DAF TRUCKS.

DEZE MAAND IS DE PRODUCTIE BEGONNEN. DE AFLEVERINGEN KOMEN MEDIO OKTOBER OP GANG. 

DE AFLEVERINGEN KOMEN MEDIO OKTOBER OP GANG.DE VERWACHTING IS DAT ER NA DE DE INTRODUCTIE OP DE SALON D' automobile in Parijs veel vraag naar space cabs zal zijn zodat zeker tientallen van deze voertuigen nog in 1984 zullen moeten worden geproduceerd. er zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd om de space cab in deze aantallen te kunnen fabriceren in zo'n kort tijdbestek. de speciale voertuigenfabriek zou overigens haar naam niet waardig zijn wanneer dit karwei niet geklaard zou worden. de speciale voertuigenfabriek moet worden gezien als het flexibele productiebedrijf binnen de afdeling ontwikkeling & fabricage. in deze fabriek vindt de productie plaats door assemblage van de sb 201 bus, de protobouw van bussen, de ombouw van trucks en de opbouw met aflevering van diverse militaire trucks. tevens vindt hier het aankleden en de montage van de topsleeper plaats. de trucks en bussen welke daar worden omgebouwd zijn of kunnen nog niet rendabel op de eindmontagelijn geproduceerd worden. zodra dat wel het geval is wordt de productie daarheen verplaatst. dat de space cab in de speciale voertuigenfabriek wordt gebouwd is niet zo verwonderlijk. de productie van de topsleeper is min of meer gelijk aan die van de space cab. er is dus al een schat aan ervaring. bovendien zijn de gereedschappen voor beide producten geschikt. de mensen die de space cab produceren kunnen hun topsleeper-kennis dus helemaal daarvoor gebruiken.

 

 

HARMONICA

 

IN DE VOOR EEN DEEL NIEUW INGERICHTE SPECIALE VOERTUIGENFABRIEK IS VEEL RUIMTE VRIJ GEMAAKT VOOR DE BOUW VAN DE SPACE CAB EN DE TOPSLEEPER,DIE NU ONGEVEER EEN DERDE DEEL VAN DE FABRIEKSVLOER IN BESLAG NEEMT. DAT WAS MOGELIJK DOOR ONDER ANDERE DE SB201-LIJN TE VERKLEINEN. DEZE LIJN IS ALS EEN HARMONICA IN ELKAAR GESCHOVEN. DAARBIJ HEBBEN DE MEDEWERKERS VOOR EEN GROOT DEEL ZELF HUN WERKPLEK KUNNEN INDELEN. OOK OMBOUWMEDEWERKERS DIE VERHUISDEN HEBBEN ER HUN INBRENG IN GEHAD. HET PERSONEEL WERD IN EEN VROEG STADIUM BETROKKEN BIJ DE NIEUWE INDELING. DAT GEBEURDE ONDER ANDERE VIA HET PROJECT "KWALITEIT VAN DE ARBEID". DAARIN HEBBEN MENSEN OP DE VLOER EEN BELANGRIJKE STEM,OOK ALS HET GAAT OM "INDIRECTE" TAKEN. HET PERSONEEL HEEFT OOK ACHTERGRONDINFORMATIE GEKREGEN OVER HET HOE EN WAAROM VAN DE SPACE CAB-BOUW DIE MET DE PRODUCTIE VAN DE TOPSLEEPER EEN VAN DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN GAAT WORDEN. TER VOORBEREIDING OP DE PRODUCTIE VAN DE NIEUWE CABINES ZIJN DE MEDEWERKERS VIA EEN PRESENTATIE VAN AFDELING PRODUCT MARKET PLANNING VERTROUWD GEMAAKT MET DE DETAILS VAN DE NIEUWE CABINE.

 

 

CABINE

 

DE BASIS VAN DE SPACE CAB IS EEN 2800/3300-SLAAPCABINE ZOALS DIE GEPRODUCEERD WORDT IN HET PRODUKIEBEDRIJF VAN DAF IN WESTERLO BELGI╦. DE BASISCABINE WIJKT AF VAN HET GEWONE TYPE, DOORDAT BIJVOORBEELD DE BEDDEN OP EEN ANDERE HOOGTE HANGEN. VERDER IS DE BASISCABINE AAN DE BOVENKANT OPEN EN VOORZIEN VAN EEN AANGEPASTE DAKRAND WAAROP HET HOOGDAK WORDT GEMONTEERD. ZIE OOK HET ARTIKEL OVER DE SPACE CABS.

 

SUCCES

 

HET SAMENSPEL TUSSEN ALLE AFDELINGEN EN DE FLEXIBELE OPSTELLING VAN DE MEDEWERKERS GARANDEREN DAT DE SPACE CAB, HET NIEUWE VLAGGENSCHIP VAN DAF TRUCKS, EEN SUCCES ZAL WORDEN.

 

   

DAF TRUCKS dafbode copyright ę 1984-2008