DAF FINA RACING TEAM 

KLIK OP DE FOTO VOOR EEN VERGROTING

DAF FINA RACING TEAM

 

 

ONDERSTAANDE FOTO'S ZIJN VAN HET DAF FINA RACING TEAM. DEZE TRUCKS WERDEN GEBRUIKT TUSSEN 1996 EN 1998 GEBRUIKT. VERDERE INFORMATIE OVER DEZE PERIODE VOLGT LATER.

 DEZE PAGINA IS NOG IN AANBOUW. BEZOEK ONS GERUST NOG EENS, VOOR DE INFORMATIE OVER DE PERIODE VOOR 1999.

DAF Trucks stopt met truckracing aan het eind van seizoen 1999
 

Hoewel het huidige raceseizoen voor DAF Trucks zeer succesvol verloopt, waarbij een aantal strategische doelstellingen met betrekking tot truckracing konden worden gerealiseerd, heeft de onderneming besloten aan het eind van dit seizoen met truckracing te stoppen.

Een aantal overwegingen heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. In de eerste plaats heeft, zoals elk jaar, een afweging plaatsgevonden of met dezelfde inspanningen, zowel in materieel als in immaterieel opzicht, hetzelfde of meer bereikt kon worden. Daarnaast vergt het instandhouden en de verdere ontwikkeling van de met truckracing verband houdende activiteiten veel tijd en aandacht van de vele betrokken medewerkers in de verschillende sectoren van de onderneming.

Het voortzetten van het truckracing programma zou inhouden dat nog meer energie, tijd en middelen ingezet zouden moeten worden in de komende jaren. DAF Trucks heeft daarbij geconcludeerd dat dit niet direct meer voordeel zou gaan opleveren voor de onderneming op dit moment. Daarbij is overwogen dat een ombuiging van de activiteiten in een meer gedecentraliseerde richting, de huidige inspanningen om een grotere merkbekendheid tot stand te brengen, kan versterken, evenals de relatiemarketing activiteiten.

Rekening houdend met deze overwegingen heeft DAF Trucks uiteindelijk besloten de truckracing activiteiten na het seizoen 1999 te beŽindigen en haar strategische doelstellingen in dit opzicht te herzien.

DAF Trucks heeft veel ervaring opgedaan met de truck racing activiteiten, niet in het minst ook voor wat betreft de noodzakelijke technologie en de toepassing daarvan in deze bijzondere sportieve omgeving. Er werden veel gegevens verkregen met betrekking tot gewicht, stuur- en rij eigenschappen, vermogen en koppel alsmede materiaalkennis. Daarnaast heeft de onderneming tijdens vier jaar truckracing tienduizenden klanten, potentiŽle klanten en chauffeurs als gast ontvangen. In dit opzicht alleen al was truckracing een groot succes.

DAF Trucks is ook zeer tevreden met de bereikte resultaten. Na drie jaar van magere resultaten en leren, was de afgelopen periode in het seizoen 1999 een kroon op het werk van het truckracing team en de betrokken medewerkers, met name ook van motoren ontwikkeling. Na zeven races dit jaar staan de DAF trucks op de tweede en derde plaats in het kampioenschap voor de FIA Truck Racing Cup 1999.

DAF Trucks is alle betrokkenen van het team en in het bijzonder ook de coureurs Gerd KŲrber en Alain Fertť, alsmede Bickel Tuning veel dank verschuldigd voor hun bijdrage en inzet die zij hebben geleverd voor het merk DAF en de onderneming. DAF Trucks heeft verder haar bijzondere waardering en dank geuit voor de sponsors van het DAF Fina Racing Team, die het mede mogelijk hebben gemaakt een belangrijk sportief evenement te realiseren.

Eindhoven, 26 augustus 1999

BOVENSTAANDE TEKST IS BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DAF TRUCKS N.V. HIERVOOR ONZE HARTELIJKE DANK.

DE MODELLEN ZIJN NIET TE KOOP, HET ZIJN MODELLEN UIT EIGEN VERZAMELING

website daf fina racing team

FOTO'S GEMAAKT DOOR WR NIJHOLT

COPYRIGHT © TEKST 1999 DAF TRUCKS N.V.